Ramazan Erdağ Professor, Eskişehir Osmangazi University