Şuay Nilhan Açıkalın Associate Professor, Ankara Hacı Bayram Veli University